Løypekart Hauern 2023

Postet av Hauern den 30. Nov 2022

Både løypa og lengden på Hauern har variert opp gjennom årene. Mange husker fortsatt startområdet i Geithus og målgang i Drammen sentrum på 1980-tallet. Siden 2002 har starten som regel gått fra Kanada i Lier med målgang på Spiraltoppen, eller Eiksetra/Martinsløkka alt ettersom hva snørforholdene har gjort det mulig.

I flere år har nettopp snøforholdene både ned mot Spiraltoppen og over Lelangen vært en utfordring og Martinsløkka med Svarthamna og områdene rundt har vært redningen. Alternativt har vi hatt en løype fram og tilbake på veiene i Kanada.

Vi trives svært godt med Martinsløkka som arena og den enkle logistikken dette gir for både deltagerne og arrangementet som helhet. I 2023 vil Martinsløkka gå fra å være reservearena til å være førstevalg for gjennomføring av Hauern. Dette gir alle bedre forutsigbarhet og vi har flere gode løypealternativer både for snørike og snøfattige vintre.

En rundløype på ca 25 km er klar og kart med høydeprofil er tilgjengelig på rennsiden Thorleif Haugs Minneløp. Merk at i tillegg til løypa som er tegnet blir det en liten sløyfe inne på stadion på Martinsløkka. Det kan også komme enkelte mindre justeringer fram mot rennet.

I hoveddtrekk vil løypa gå fra Martinsløkka til Eiksetra og opp Dritarbakkene, ned til Tverken (første drikkestasjon) og forbi Marivann til Ulevann (andre drikkestaasjon). Derfra fortsetter runden forbi Langvannet, ned til Svarthamna og forbi Solvang og Garsjø tilbake til Martinsløkka. Dette er noen av de flotteste og mest snøsikre områdene vi har i Finnemarka!
Påmelding 2023 er åpnet

Postet av Hauern den 14. Nov 2022

Vi er klare for et nytt år, er du?

Mye blir som før, men vi gjør også en del endringer i det nye året. Siden alle andre priser i samfunnet øker, vil vi blant annet sette ned prisen på startkontingentene våre på ski og sykkel. Vi håper dette gjør det lettere for flere å bli med!

Allerede i 2022 testet vi å flytte skirennet til lørdagen i stedet for søndag. Dette ble tatt godt i mot av deltagerne og i 2023 vil alle de tre store arrangementene våre avholdes på en lørdag.

Hauernrittet flyttes til forsommeren for å unngå å havne etter Birken på høsten. Dette er et tiltak sykkelfolket har etterspurt og vi tror dette vil gjøre rittet til en naturlig del av sesongen for flere syklister. Løypa til Hauernrittet vil også legges om slik at det blir en rundløype med start og mål på Martinsløkka/Eggevollen. Dette vil forenkle logistikken både for deltagerne og arrangementet som helhet.

Påmeldingen til alle arrangementene er åpnet og fram til 1. januar får du laveste pris ved påmelding til Minneløpet og Hauerntrippelen. Vel møtt!