Thorleif Haugs Minneløp - Hauern


Turrenn i klassisk stil på 50 km med seeding til Birken, Vasaloppet og Holmenkollmarsjen. Minneløpet er en del av Hauerntrippelen.

Arrangeres lørdag 3. februar 2024

Thorleif Haugs Minneløp er det offisielle navnet på Hauern, skirennet som har blitt arrangert siden 1966 i idylliske Finnemarka mellom Drammen, Vikersund og Lier.

Hauern følger Norges Skiforbunds reglement og er åpent for deltakere fra 15 år og oppover.

Første start er kl. 09.00.

Sperretid ved runding på stadion kl. 12.30.


Løypebeskrivelse

Både løypa og lengden på Hauern har variert opp gjennom årene. Mange husker fortsatt startområdet i Geithus og målgang i Drammen sentrum på 1980-tallet. Siden 2002 har starten som regel gått fra Kanada i Lier med målgang på Spiraltoppen, eller Eiksetra/Martinsløkka alt ettersom hva snørforholdene har gjort det mulig.

I flere år har nettopp snøforholdene både ned mot Spiraltoppen og over Lelangen vært en utfordring og Martinsløkka med Svarthamna og områdene rundt har vært redningen.

Vi trives svært godt med Martinsløkka som arena og den enkle logistikken dette gir for både deltagerne og arrangementet som helhet. I 2023 gikk Martinsløkka fra å være reservearena til å være førstevalg for gjennomføring av Hauern. Dette gir alle bedre forutsigbarhet og vi har flere gode løypealternativer både for snørike og snøfattige vintre.

Hauern 2024 vil gå i en rundløype 25 km som skal gås to ganger. I hoveddtrekk vil løypa gå fra Martinsløkka til Eiksetra og opp Dritarbakkene, ned til Tverken og forbi Marivann til Ulevann. Derfra fortsetter runden forbi Langvannet, ned til Svarthamna og forbi Solvang og Garsjø tilbake til Martinsløkka. Dette er noen av de flotteste og mest snøsikre områdene vi har i Finnemarka! Se oppdatert kart lenger ned på siden.


Påmelding og startkontingent

Påmelding til og med 31. desember 2023: NOK 550,-.

Påmelding fra og med 1. januar 2024: NOK 650,-.

Skilisens kommer i tillegg for de som ikke har helårslisens.

Startkontingenten inkluderer avgiften ved bommen på Eggevollen.

Siste frist for forhåndspåmelding er torsdag 1. februar 2024. Etteranmelding på start kan gjøres for NOK 800,-. NB! Etteranmeldte plasseres i siste startpulje!

Påmeldingen er åpen.


Covid-19

Arrangementene vil bli gjennomført i tråd med de til enhver tid gjeldende regler for smittevern og FHIs anbefalinger for offentlige arrangementer. Vi oppfordrer alle deltakere til å følge anvisninger og rette seg etter smittevernanbefalinger med hensyn på håndhygiene og avstand og ønsker samtidig at alle med symptomer på sykdom holder seg hjemme. Vi vil legge til rette for smittevern så godt det lar seg gjøre og vurderer bl.a. puljestart og begrensninger i antall påmeldte. Endelig avgjørelse om dette vil avhenge av oppdaterte anbefalinger fra FHI når arrangementene nærmer seg. Ved en eventuell avlysning av arrangement pga alvorlig endring i smittesituasjonen vil startkontingenter bli refundert.


Mer informasjon

Brutt løp

Drikkestasjoner

Klasseinndeling og merkekrav

Løypekart 2023.pdf

Målområdet

Omregistrering

Premiering

Påmelding

Påmeldingsvilkår

Skilisens

Startliste Hauern 2023.pdf

Startnummerutdeling

Starttider, puljer og seeding