Omregistrering

Det er ingen mulighet for avmelding når du har kjøpt plass. Dersom du ikke skal benytte plassen din kan du selge den til noen andre. Dette gjøres som regel gjennom venner og bekjente eller via annonse på finn.no Det er ikke tillatt og selge plassen til høyere pris enn du betalte for den. Sammen med plassen følger også skiforsikringen dersom du har kjøpt dette.

Etter at plassen er solgt må selger sende oss melding om dette fra samme e-post adresse som ble registrert ved påmelding. Her må det oppgis navn og e-post adresse til den som overtar plassen.

Dersom plassen selges etter at påmeldingsfristen har gått ut vil den som overtar plassen starte i samme pulje som selger var oppsatt i.