HalvHauern

Turrenn i klassisk stil på 25 km.

Arrangeres lørdag 3. februar 2024

HalvHauern arrangeres samme dag og i samme løype som Hauern - Thorleif Haugs Minneløp. Deltagerne går 1 runde på 25 km i noen av de flotteste områdene i Finnemarka mellom Drammen, Vikersund og Lier.

Løpet er åpent for deltagere i aldersklassene 13, 14, 15 og 16 år etter dispensasjon fra Norges Skiforbunds Arrangementsreglement. Ut over dette blir det følgende klasser: 17-18, 19-20, 21-35, 36-50, 51-65, 66-80, 80+.

Start HalvHauern tilpasses antall puljer i Minneløpet og bestemmes endelig etter at forhåndspåmeldingen stenger torsdag før rennet. Foreløpig tidspunkt er satt til kl. 09.40.


Løypebeskrivelse

Både løypa og lengden på Hauern har variert opp gjennom årene. Mange husker fortsatt startområdet i Geithus og målgang i Drammen sentrum på 1980-tallet. Siden 2002 har starten som regel gått fra Kanada i Lier med målgang på Spiraltoppen, eller Eiksetra/Martinsløkka alt ettersom hva snørforholdene har gjort det mulig.

I flere år har nettopp snøforholdene både ned mot Spiraltoppen og over Lelangen vært en utfordring og Martinsløkka med Svarthamna og områdene rundt har vært redningen.

Vi trives svært godt med Martinsløkka som arena og den enkle logistikken dette gir for både deltagerne og arrangementet som helhet. I 2023 gikk Martinsløkka fra å være reservearena til å være førstevalg for gjennomføring av Hauern. Dette gir alle bedre forutsigbarhet og vi har flere gode løypealternativer både for snørike og snøfattige vintre.

HalvHauern 2024 vil gå i en rundløype 25 km. I hoveddtrekk vil løypa gå fra Martinsløkka til Eiksetra og opp Dritarbakkene, ned til Tverken og forbi Marivann til Ulevann. Derfra fortsetter runden forbi Langvannet, ned til Svarthamna og forbi Solvang og Garsjø tilbake til Martinsløkka. Dette er noen av de flotteste og mest snøsikre områdene vi har i Finnemarka! Se oppdatert kart lenger ned på siden.


Påmelding og startkontingent

Påmelding til og med 31. desember 2023: NOK  300,-.

Påmelding fra og med 1. januar 2024: NOK 400,-.

Skilisens kommer i tillegg for de som ikke har helårslisens.

Siste frist for forhåndspåmelding er torsdag 1. februar 2024 kl. 12.00.


Påmeldingen er nå stengt. HalvHauern er fulltegnet og det er ingen etteranmelding!Mer informasjon

Drikkestasjoner

Løypekart 2024

Omregistrering

Premiering

Påmelding

Påmeldingsvilkår

Påmeldte deltagere

Skilisens

Startnummerutdeling


Sponsorer