Premiering

Raskeste løper totalt i herre og dameklassene premieres med kr. 5000,-. Videre premieres 2. og 3. plass med hhv kr. 3000,- og kr. 2000,-.

De 20 % beste i alle klasser premieres med et glass med inskripsjon fra Thorleif Haugs Minneløp.

Merker og statuetter

For de som klarer merkekravet er det i tillegg følgende premiering:

  • Sølvmerket deles ut til alle som klarer maksimaltiden første gang.
  • Gullmerket deles ut til løpere som har klart maksimaltiden i 5 renn.
  • Minnepremie tildeles løpere som har klart maksimaltiden i 35 renn.

Statuetter, relieffer og medaljonger som kan kjøpes til selvkost (kr 300,-) etter rennet er:

  • Statuett til løpere som har klart maksimaltiden i 10 renn.
  • Relieff til løpere som har klart maksimaltiden i 20 renn.
  • Medaljong til løpere som har klart maksimaltiden i 25 renn.
  • Minnepremie til løpere som har klart maksimaltiden i 30 renn.
  • Minnepremie til løpere som har klart maksimaltiden i 40 renn.


Oversikt over merkekrav/maksimaltid i de ulike klassene finnes her:

Klasseinndeling og merkekrav


Sponsorer