Klasseinndeling og merkekrav

AldersklasseMaksimaltid kvinnerMaksimaltid menn
15 - 16 år150 minutter100 minutter
17 - 18 år140 minutter90 minutter
19 - 20 år130 minutter80 minutter
21 - 25 år120 minutter70 minutter
26 - 30 år120 minutter70 minutter
31 - 35 år130 minutter80 minutter
36 - 40 år140 minutter90 minutter
41 - 45 år140 minutter90 minutter
46 - 50 år150 minutter100 minutter
51 - 55 år160 minutter110 minutter
56 - 60 år180 minutter120 minutter
61 - 65 år190 minutter140 minutter
66 - 70 år200 minutter160 minutter
71 - 75 år220 minutter180 minutter
76 år og eldre i stigende 5-års klasser240 minutter200 minutter

Maksimaltid er tiden som kreves for å klare merkekravet i Hauern og angis som tillegg til dagens vinnertid (ikke klassevinner).

NB! Løypa i 2023 er lengre og tøffere enn normalt som en del av planleggingen av 100-årsjubileet for Thorleif Haugs gull på bl.a. 5-mila i Chamonix i 1924. Vi gjør derfor et unntak slik at merkekravet også kan oppnås av de som går HalvHauern. Maksimaltiden blir da halvparten av tidene som er gitt i tabellen over for hel distanse.

 

Halvhauern

J13, G13, J14, G14, J15, G15, J16, G16. Fra og med 17 år er klasseinndelingen den samme som i Minneløpet.

 

Natthauern

Kvinner Junior (13 - 20 år), Menn Junior (13 - 20 år), Kvinner Senior, Menn Senior


Sponsorer