Thorleif Haugs Minneløp - Hauern


Turrenn i klassisk stil på 50 km med seeding til Birken, Vasaloppet og Holmenkollmarsjen. Minneløpet er en del av Hauerntrippelen.

Arrangeres lørdag 4. februar 2023

Thorleif Haugs Minneløp ble arrangert første gang i 1966 og arrangeres for 50. gang lørdag 5. februar 2022. Løpet følger Norges Skiforbunds reglement og er åpent for deltakere fra 15 år og oppover.

Første start er kl. 09.00.


Opprinnelig løypebeskrivelse (oppdateres)

Siden Hauern arrangeres for 50. gang i 2022 legger vi inn en ekstra sløyfe slik at total lengde blir 50 km!

Løypa vil gå fra Kanada, opp til Nykjua (1. drikkestasjon), ned til Saga og Tranemyrene (2. drikkestasjon), opp Fløytenbakkene til Lelangen og forbi Solvang.

Avhengig av snøforhold vil løypa fra Solvang følge ett av to alternativer. Ved lite snø går løypa inn til Svarthamna og over til Langvannet, Vrangla og Urdevann. Deretter går ferden tilbake forbi Mellomdammen og Marivann før vi passerer Tverken. Herfra går vi opp skaret mot Skimten og ut på idylliske Tverråsrunden. Til slutt kjører vi ned Dritarbakkene, forbi Eiksetra til målgang på Martinsløkka.

Hvis vi får nok snø fortsetter ferden fra Solvang opp Dritarbakkene og ut på Tverråsrunden før vi kjører ned forbi Tverken til Marivann. Deretter går ferden over Langemyr til Landfallbrenna, en runde rundt Hvalsdammen og siste drikkestasjon på Årkvisla ved Haugstua før det hele avsluttes med noen stigninger opp til Juletønna og avslutning på Spiralen.


Påmelding og startkontingent

Påmelding til og med 1. desember 2022: NOK 500,-.

Påmelding til og med 15. januar 2023: NOK 600,-.

Påmelding fra og med 16. januar 2023: NOK 750,-.

Skilisens kommer i tillegg for de som ikke har helårslisens.

Startkontingenten inkluderer avgiften ved bommen på Eggevollen.

Siste frist for påmelding er torsdag 2. februar 2023.

Påmeldingen er åpen.


Covid-19

Arrangementene vil bli gjennomført i tråd med de til enhver tid gjeldende regler for smittevern og FHIs anbefalinger for offentlige arrangementer. Vi oppfordrer alle deltakere til å følge anvisninger og rette seg etter smittevernanbefalinger med hensyn på håndhygiene og avstand og ønsker samtidig at alle med symptomer på sykdom holder seg hjemme. Vi vil legge til rette for smittevern så godt det lar seg gjøre og vurderer bl.a. puljestart og begrensninger i antall påmeldte. Endelig avgjørelse om dette vil avhenge av oppdaterte anbefalinger fra FHI når arrangementene nærmer seg. Ved en eventuell avlysning av arrangement pga alvorlig endring i smittesituasjonen vil startkontingenter bli refundert.


Mer informasjon

Brutt løp

Drikkestasjoner

Hauern 2022- Klassepremier

Hauern 2022 - Merker

Klasseinndeling og merkekrav

Løypekart

Målområdet

Omregistrering

Premiering

Påmelding

Påmeldingsvilkår

Påmeldte Hauern 2022

Resultater Hauern og Halvhauern 2022

Skilisens

Startliste Hauern 2022

Startliste pr klasse

Startnummerutdeling

Starttider, puljer og seeding